Trang chủ game Esport Bảng ngọc kayle mùa 8 của các thách đấu rank hàn sử...

Bảng ngọc kayle mùa 8 của các thách đấu rank hàn sử dụng

504
0
Chia sẻ

Gợi ý bảng ngọc kayle mùa 8 đang được các thách đấu rank hàn sử dụng cực kỳ chất lượng.

Bảng 1 lấy nhịp độ chết người, đem lại lượng tốc độ đánh và farm cháy máy 🙂

Bảng 2 có thể  lấy cuồng phong tích tụ để tăng lượng sát thương phép.

Chia sẻ